Aiki na tacha filin Niger jamiar Kyoto
Select Your Language
HOME >  Aikatché Aikatché > 2021 > (Japanese) JICA草の根技術協力事業(草の根協力支援型)プロジェクト活動の開始

(Japanese) JICA草の根技術協力事業(草の根協力支援型)プロジェクト活動の開始

A\\\’a, wannan shiga ne na samu a Japanese and English.

activity record