Aiki na tacha filin Niger jamiar Kyoto
Select Your Language
HOME >  Aikatché Aikatché > 2012 > Yerjejeniya da garin Dogondoutchi

Yerjejeniya da garin Dogondoutchi

An watan October dubu biyu da goma cha daya an samu yarjejeniya tare da garin Dogondoutchi mun chiga yerjejeniya tare da magagin garin Dogondoutchi bussa kokrin kwassan chara birni a kayichi tchikin gonakaye masu rauni don falpadauwar chi,da dakatar da riguima sakanin manoma da makiyaya. Wannan yarjejeniya ba misaliné ban a sakomakon binkiké wanda aka raba da en kassa, amma wani madogari ga gomnati wadda ta talaoutché saboda milkin soja.

Yarjejeniya guda biyar :
(1) Yarda da kwachan chara a birni
(2) Rayar da gurbatattan kassa taré da aiki da chara
(3) Ttemakawa makiyaya a inda kassa ta tabarbaré
(4) Taré da bunkassa wajajen kiyo dan témakon mas ukiyo
(5) Témakon manoma da makiyaya don samun kontchiyar hankali a wanna yenkin.

activity record